Общи условия

За онлайн резервации на хотелски услуги в хотел Campus 90 на сайта на хотела https://campus90.com/

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Пътища и Мостове ЕООД с ЕИК BG813029821 е регистрирано търговско дружество с адрес

Ул Борис Мавроганов 3, Провадия, България, управляващо дружество и собственик на Campus 90, наричан тук ХОТЕЛ. Данни за контакт за въпроси относно онлайн резервациите:

Tel. +359 889 908 990

e-mail: welcome@campus90.com

1.2 Клиент е всяко физическо или юридическо лице, използващо услугите на ХОТЕЛА, включително неговия уебсайт за създаване на онлайн резервации.

1.3 Настоящите Общи условия уреждат договора между ХОТЕЛА и Клиента

1.4 Campus 90 предоставя на своя уебсайт https://campus90.com/система за онлайн резервации, чрез която ХОТЕЛЪТ предоставя възможността за резервиране на стаи и апартаменти за настаняване.

1.5 Публикуваната информация за наличните стаи и апартаменти на сайта е оферта на ХОТЕЛА и приемането на условията за резервация означава приемане на офертата.

1.6 С поставяне на отметка в квадратчето за приемане на Общите условия, Клиентът напълно приема и се задължава да спазва УСЛОВИЯТА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ.

1.7 Писмото за потвърждение, което се изпраща след приключване на резервацията е договорът между ХОТЕЛА и Клиента.

2. РЕЗЕРВАЦИИ:

2.1. Като направите резервация при нас (Campus 90, наричан тук хотел), Вие (водещият гост) и вашата резервираща страна (гости) се съгласявате с нашите Общи условия и Правилата на хотела. По време на престоя си вие се съгласявате да спазвате следващите правила. Ако имате въпроси относно резервацията при нас, моля, свържете се с нас преди да направите резервация. За да направите резервация, водещият гост трябва да е на възраст поне 18 години. Максималният брой гости на стая е илюстриран в данните за заетостта на стаята на уебсайта. Само водещият гост и посочената страна по резервация, когато са регистрирани, могат да използват съоръженията за настаняване на имота, всички нерегистрирани посетители имат достъп до стаите и апартаментите само с наше изрично разрешение.

2.2 Процес на резервация на стаи и апартаменти: чрез раздела „Резервирай сега” и бутоните на уеб страницата на ХОТЕЛА ще бъдете пренасочени към онлайн формата за резервация, където трябва да попълните данните. След като всички данни бъдат попълнени, ще се покажат всички възможни опции за резервация – типове стаи, видове оферти и съответните им цени. След като изберете оферта, трябва да въведете личните си данни, за да завършите резервацията: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, държава. Ако е избран методът на плащане с кредитна карта, ще трябва да въведете номер на кредитна карта, дата на изтичане на кредитната карта, име, както е изписано на кредитната карта, както и код за сигурност на картата (CVV2 / CVC). Моля, проверете данните за вашата резервация, показани в полето вдясно, прочетете условията и, ако желаете да направите резервацията си в съответствие с подробностите и условията, посочени в офертата, моля, отметнете „Избирайки да завършите тази резервация, потвърждавам че съм прочел и приема Правилата и ограниченията, Общите условия и Условията за поверителност“ и натиснете „Пълна резервация“. Вашата резервация вече е в сила и ще получите потвърждение на имейл адреса, който сте въвели за връзка. За да потвърди резервацията, Клиентът трябва да заплати дължимите суми, посочени в условията на резервацията.

3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

3.1 ХОТЕЛЪТ предоставя услугите по заявка и заплащане на онлайн резервацията на клиента в съответствие с предоставените във формата за резервация данни: име на гост, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, редовни и допълнителни легла, услуги включени в цената, цена на нощувка. Гостите на възраст над 12 години се таксуват на същата цена като възрастните. Данните в полетата „Специални заявки” и „Допълнителни коментари” във формата за резервация не са обвързващи за ХОТЕЛА, както и всякакви специални изисквания на клиента, попълнени в тези полета, и се удовлетворяват в зависимост от наличността.

3.2 Цените на интернет страницата на ХОТЕЛА се показват в избраната от клиента валута и се таксуват в тяхната българска валутна равностойност (лев) по курса на Уникредит Булбанк за деня с включени 9% ДДС, туристическа такса и хотелска застраховка. . Общата дължима от клиента сума за резервацията се изчислява автоматично в зависимост от броя на дните, броя на възрастните и децата (според възрастта им) и валидната ценова оферта, приложима за съответния период. Направените и платени резервации през портала за онлайн резервации се обезпечават със съответната авансово плащане според офертата. Моля, имайте предвид, че резервациите не се гарантират, ако не е направено авансово плащане в съответствие с условията по офертата и гостите няма да бъдат настанени съответно. Резервация може да бъде потвърдена само след получаване на депозита, а в случай, че не е предплатена в посочените срокове, резервацията е негарантирана и може да бъде анулирана от ХОТЕЛА по всяко време и без предизвестие. ХОТЕЛЪТ си запазва правото да променя цените и специалните оферти на своята интернет страница без предизвестие. Новите цени не се прилагат за вече направени, потвърдени и платени резервации и дължимата сума не се променя независимо от новите ценови предложения.

3.3 Плащането се извършва по електронен път чрез дебитна или кредитна карта чрез ПОС терминал (виртуален или физически), чрез банков превод или чрез PayPal – в зависимост от това коя опция(и) е/са достъпна за вас по време на резервацията. Когато е наличен метод на плащане с кредитна карта, приеманите карти са Visa Electron, Mastercard, Maestro. Този метод на плащане ви позволява да изберете всички детайли на вашата резервация и да контролирате процеса на плащане в портала за онлайн резервации на интернет страницата на ХОТЕЛА. След като сте избрали всички данни за вашата резервация и сте избрали плащане с карта, можете да въведете данните на вашата карта в предвидените полета. Платежният интерфейс се поддържа от HotelRunner, Inc. и гарантира пълна защита на въведените там данни на клиента. В този интерфейс клиентът трябва да въведе информацията за своята карта – име, както е изписано на картата, вид карта, номер, срок на валидност и CVV2/СVС2 код. ХОТЕЛЪТ ще таксува Вашата карта със 100% от сумата, посочена в данните за резервацията по време на резервацията. За карти, изискващи допълнително 3-D удостоверяване, регистрирано в системите за удостоверяване Verified by VISA или MasterCard SecureCode, може да не успеем да таксуваме вашата карта – в този случай може да ви помолим за алтернативен метод на плащане.

ВАЖНО!

Ако имате затруднения по време на резервацията или плащането през портала за онлайн резервации на ХОТЕЛА, моля свържете се с нашия екип на тел. T: +359 889 908 990 или отправете въпросите си на e-mail: welcome@campus90.com.

4. ОТМЯНА И ПРОМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИИ

4.1. За промяна, анулиране, неявяване или предсрочно напускане на вече платена онлайн резервация Пътища и Мостове ЕООД задържа съответния размер на неустойката, предвиден в условията на офертата. Когато лицето, което прави резервацията, е различно от главния гост, който заема длъжността, лицето, което прави резервацията, може да носи отговорност за анулиране, непристигане и щети, както е посочено в него.

4.2. При форсмажорни обстоятелства, които изискват отмяна или промяна на резервацията, ще се изисква представяне на доказателства и документи. Във всеки такъв случай ХОТЕЛът си запазва правото да използва своя преценка относно възстановяването на платените суми. Възстановяването на платените суми се извършва от Пътища и Мостове ЕООД чрез транзакция към картата, използвана за плащане за резервацията.

4.3. Правила за промени и анулиране:

Промените и анулациите се прилагат съгласно тези, посочени в подробностите за тарифите. Ако има безплатен период за анулиране до определен брой дни преди пристигане или точна дата – всички предплатени депозити за резервацията ще бъдат възстановени. Промени или анулации след този срок: 100% такса за анулиране (ако не е посочено друго в данните за резервацията). Без възстановяване на средства за неявяване (непристигане) или ранно напускане.

Ако във вашата оферта или резервация не са посочени условия за промени и анулации, се прилагат следните общи правила: промени или анулации след плащане: 100% такса за анулиране (без възстановяване на предплатени депозити). Без възстановяване на средства за неявяване (непристигане) или ранно напускане.

4.4. Възстановяване на суми: депозитите се възстановяват само при условията, посочени в правилата на офертата или тарифата. Ако не е зададена такава политика за вашата оферта, депозитът не се връща.

4.5. Нашето право на анулиране

В редки случаи, когато се наложи да анулираме вашата резервация при нас, моля, имайте предвид, че не можем да носим отговорност за обстоятелства извън нашия контрол и че нашата отговорност към вас е ограничена до възстановяването на всяко вече извършено плащане.

Всички гости се съгласяват да зачитат личния живот и спокойствието на всички останали гости, съседи и собственици по всяко време. Запазваме си правото да анулираме резервация с незабавен ефект без компенсация, възстановяване или възстановяване на суми, ако гостите не спазват нашите Общи условия и/или Правила на хотела, или причиняват безпокойство / неудобство на други гости, съседи или собственици.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

5.1. ХОТЕЛЪТ предоставя заплащани от Клиента услуги

5.2. ХОТЕЛЪТ има право да откаже приета резервация без каквато и да е отговорност, ако Клиентът не заплати цялата сума в уговорените срокове.

5.3. Клиентът следва:

5.3.1. да заплати в уговорените срокове цената на направената от него резервация;

5.3.2. да спазва действащите български закони и вътрешните правила на хотела.

6. ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ:

6.1. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност пред Клиента за форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия в Р. България, както и в чужбина, които застрашават сигурността на хората и ограничават свободното им движение, правителствени действия, прекъсване на вода, електроенергия или други външни доставки, върху които хотелът няма никакъв контрол, както и за всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънредно естество, възникнало след направена резервация и което не може да бъде избегнато от хотела и техните контрагенти, действащи с добра воля.

6.2. ХОТЕЛЪТ носи отговорност само за събития, настъпили на негова територия и не носи отговорност пред Клиента за храна или напитки, консумирани от Клиента извън резервираните от Хотела зони или за каквито и да било действия извън хотела, ако са различни от общоприетите на територията на хотела.

6.3. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност по отношение на претенции, които не са били съобщени от Клиента по време на престоя в ХОТЕЛА и не са потвърдени от медицинския екип, който обслужва ХОТЕЛА или за които не е доказано без съмнение, че са свързани пряко с всяко неправилно действие или бездействие на персонала на ХОТЕЛА.

6.4. ХОТЕЛът може да търси отговорност от Клиента за всяко събитие, което може да накърни личното достойнство на персонала на ХОТЕЛА и/или репутацията или имуществото на ХОТЕЛА.

6.5. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност и не носи отговорност за каквито и да било обезщетения или щети в случай, че Клиентът е получил отказ от услуги или е бил принудително отстранен от ХОТЕЛА поради неадекватно поведение и/или неспазване на вътрешните правила и разпоредби на хотела . Във всеки такъв случай се съставя протокол и се подписва от свидетели на служители или други туристи.

6.6. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за услуги, които са били избрани, организирани и заплатени индивидуално от Клиента по време на престоя му в ХОТЕЛА.

6.7. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за вреди или вреди, причинени на Клиента по време на престоя му от неправомерно поведение на трети лица, включително кражба на лично имущество или багаж на Клиента. Във всеки такъв случай ХОТЕЛЪТ ще съдейства на Клиента при справянето с формалностите, свързани с отчитането и регистрирането на събитието, при условие че не се засягат редовните туристически почивки на останалите гости на хотела.

6.8. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност и няма да компенсира Клиента в случай, че Клиентът е решил да не използва услуги или поради каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял и поради тази причина е пропуснал да получи услуга .

6.9. Опцията „Безплатно паркиране” е на озакрито и ще бъде достъпна до заемане на всички паркоместа.

7. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ И ИСКОВЕ:

For the safety and convenience of our guests, the following rules and policies apply at Campus 90 Hotel.

7.1. Всички спорове, свързани с предоставянето на услуги, произтичащи от резервацията, се решават по взаимно разбирателство между страните. Ако страните не постигнат съгласие, спорът се отнася пред компетентния български съд.

7.2. Ако Клиентът има претенции по време на престоя си, свързани с неизпълнение или неточно изпълнение на предоставените стандартни услуги и това е установено като факт, Клиентът предявява рекламациите си пред хотела незабавно и писмено и изисква документ за удостоверява, че искът е предявен, така че незабавно да се предприемат стъпки за удовлетворяване на всички заинтересовани страни.

8. ХОТЕЛСКИ ПРАВИЛА

Настаняване и напускане: Всички гости трябва да бъдат регистрирани и е необходимо да представят лична карта, паспорт или карта за временно пребиваване при настаняване.

Настаняване е след 14:00ч.

Напускане е до 12:00 часа на обяд в деня на заминаване.

Ранно настаняване или късно напускане е възможно при наличност и след потвърждение от хотела и се заплаща допълнително съгласно ценоразписа. Моля, информирайте екипа за резервации, ако желаете да се регистрирате преди 14:00 часа. и рецепцията, ако искате да резервирате стая след 12:00 часа.

8.1 Пушене: Съгласно българското законодателство пушенето на каквито и да било тютюневи изделия, включително, но не само цигари, лули, електронни цигари, електронни течности, пури, тютюн за емфие или дъвчене, не е разрешено на закрито място в хотела, включително и в хотелските стаи, коридори, ресторанти и барове или всяка друга обществена закрита зона. Пушенето е разрешено само в определените за това места.

8.2 Домашни любимци: хотел Campus 90 приема домашни любимци, моля свържете се предварително с рецепция, тъй като зависи от наличността.

8.3 Паркинг: ние предоставяме безплатно за гостите на хотела вътрешен паркинг с ограничен капацитет.

8.4 Сейфове се предоставят безплатно във всички стаи и апартаменти. Моля, използвайте сейфовете за съхранение на всички ценни и важни лични вещи. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за загуба, повреда или кражба на пари в брой, бижута или други ценности, оставени в стаи за гости (извън сейфа) или обществени зони.

8.5 Правила за почистване и „Не безпокойте“: за безопасността и неприкосновеността на личния живот на нашия персонал и гости, няма да се обслужват заети стаи, докато гостите се представят, освен ако не е изрично поискано от госта(ите). Моля, информирайте рецепцията, ако искате да насрочите услугата в определен час и ние ще направим всичко възможно да се придържаме към желаното от вас време. Всички стаи са оборудвани с табели „Не безпокойте“. Когато знакът „Не безпокойте“ бъде поставен на дръжката на вратата и видим за нас, членовете на персонала ще бъдат предупредени да не чукат и не влизат в стаята по каквато и да е причина и стаята ви няма да бъде обслужвана.